香港紅十字會 - Dịch vụ Cứu trợ Thảm họa Địa phương HKRC

目錄
字型大小
search/搜尋
closeclose

Dịch vụ Cứu trợ Thảm họa Địa phương HKRC


Về chúng tôi

Dịch vụ Cứu trợ Thảm họa Địa phương HKRC (LDRS) của HKRC được thiết lập vào năm 1951. Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ nhân đạo phù hợp cho những người dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng bởi thảm họa và khủng hoảng, chẳng hạn như thảm họa khí hậu, đô thị hoặc sức khỏe cộng đồng hoặc các trường hợp khẩn cấp. Ngoài cứu trợ, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến hành động cảnh báo sớm trước thiên tai và phục hồi sớm sau thiên tai để đáp ứng các nhu cầu cấp bách trước, trong hoặc sau thiên tai.

 

Dịch vụ Khẩn cấp và Thường xuyên – Nộp đơn sử dụng vật liệu cứu trợ

Chúng tôi hiện là tổ chức duy nhất ở Hồng Kông hỗ trợ Sở Phúc Lợi Xã Hội cung cấp các dịch vụ khẩn cấp 24 giờ và vật liệu cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa hoặc trường hợp khẩn cấp tại địa phương khi được các cơ quan Chính Phủ hoặc tổ chức phi chính phủ giới thiệu. Vật liệu cứu trợ trong dịch vụ thông thường của chúng tôi bao gồm quần áo, chăn màn và nhu yếu phẩm hàng ngày. Những người cần hỗ trợ có thể nộp đơn thông qua các cơ quan như Sở Phúc Lợi Xã Hội, Dịch Vụ Xã Hội Y Tế tại các bệnh viện, Phòng Dịch Vụ Cải Huấn hoặc các dịch vụ xã hội khác trong các tổ chức phi chính phủ.

 

Ứng Phó Thảm họa

Ngoài dịch vụ thông thường, chúng tôi còn cung cấp hỗ trợ nhân đạo dựa trên đánh giá nhu cầu nhân đạo về các sự kiện khẩn cấp hoặc thảm họa.

 

Liên hệ với chúng tôi để biết chi tiết nộp đơn

Số điện thoại: +852 2507 7181   Email: irsd.local@redcross.org.hk  tờ giấy nhỏ

相片預覽
相片預覽
相片預覽
相片預覽
相片預覽
相片預覽
相片預覽
相片預覽
相片預覽
相片預覽